Administratie
0544 - 46 11 65

Uitnodiging Lichtjesavond 2020

Gevoelens en herinneringen met elkaar delen

Lees meer

Bron: Groenlose Gids / Theo Huijskes

14 februari 2020 R.K. Begraafplaats Groenlo

         

GROENLO - De door velen, en dat niet alleen in Groenlo maar ook in Lichtenvoorde en in omliggende kleine kernen, omarmde jaarlijkse Lichtjesavond staat weer voor de deur. De avond, die in het teken staat van samenzijn - waarbij herinnering, troost en warmte de kernaspecten vormen - vindt dit jaar plaats op vrijdag 14 februari (Valentijnsdag). In het kader van de op de uitnodiging voor jong en oud prijkende tekst 'Ik brand een kaarsje ter herinnering aan jou', vindt deze in de harten van honderden belangstellenden gesloten ontmoeting voor het vijfde achtereenvolgende jaar plaats op de R.K. Begraafplaats aan de Lichtenvoordseweg in Groenlo.

 

Deze niet alledaagse avond, die een dergelijke intieme sfeer uitstraalt dat niemand het gevoel hoeft te hebben om alleen in het leven te moeten staan, wordt andermaal georganiseerd door de Stichting R.K. Begraafplaats Groenlo in nauwe samenwerking met de coöperatie DELA-Ventura. Deze alom geroemde activiteit vond voor de eerste maal plaats op 27 februari 2016 en was destijds direct een groot succes. Het open karakter van dit initiatief blijkt met name uit het gegeven dat iedereen, en dat zonder te letten op geloof, achtergrond en afkomst, mag komen. Belangstellenden zijn van harte welkom tussen 19.00 uur en 20.30 uur, waarbij de organisatie iedereen ontvangt met koffie, thee, warme chocolademelk en glühwein. Daarnaast zal er afhankelijk van de weersomstandigheden gezorgd worden voor passende muziek en zang.

 

Fakkels en vuurkorven

Ten kantore van de Groenlose begraafplaats laat Joke Reijrink als opvolgster van Greet Hendrikse weten dat er ook dit jaar weer zo'n duizend fakkels, alsmede een vijftigtal vuurpotten en vuurkorven zullen branden, terwijl ook het grote kruis en een aantal bomen helemaal in de stijl van de avond zullen worden verlicht.

Vrijwilligster Joke Reijrink, voorheen 40 jaar werkzaam als achtereenvolgens wnd. hoofd en hoofd van de OK in de ziekenhuizen St. Vincentius Groenlo en SKB Winterswijk, is vrijwilligster bij de begraafplaats in Groenlo. Greet Hendrikse heeft na 17 jaar vrijwilligerswerk, en dat met name op het administratieve en organisatorische vlak, het stokje aan haar overgedragen. Joke: "Ik ben hier begonnen in april 2017 en heb sedert dat moment het gevoel dat ik met name vanwege de aard van de werkzaamheden hier helemaal op mijn plek terecht ben gekomen. Het belangrijkste van dit werk is het contact met de mensen, hetgeen mij in hoge mate aanspreekt."

 

Natuurlijk begraven

Joke Reijrink geeft aan dat er op de Lichtjesavond naast de talrijke graven ook de nodige aandacht zal uitgaan naar de urnentuin en de mogelijkheid van 'Natuurlijk Begraven'. "Dit laatste is sedert het najaar 2019 ook een mogelijkheid op deze begraafplaats. Het gaat hier om de keuze voor grafrust in een parkachtige omgeving met opname in de natuur op een mooie plek in de wilde vegetatie. Wij hebben daarvoor een plek aangewezen aan de rechterkant achter het kruis. Het lichaam wordt, gehuld in afbreekbare kleding of lijkwade, begraven en wordt vervolgens langzaam maar zeker één met de natuur. Wanneer hierbij gebruik wordt gemaakt van een kist, moet die biologisch afbreekbaar zijn. Op deze manier komen dood en leven op een harmonieuze manier samen", aldus Reijrink, die niet onvermeld wil laten dat de begraafplaats nog heel graag bereidwillige vrijwilligers welkom heet.

"Beheerder Dinand Froeling heeft er nu slechts vier tot zijn beschikking. Wij hopen en vertrouwen op aanvulling, zodat de goede staat van onderhoud van deze begraafplaats gewaarborgd blijft."

 

 

 

Versterkt u ons team?

U bent van harte welkom!

Meld u aan als vrijwilliger Ik ontvang graag meer info