Administratie
0544 - 46 11 65

Centrale ontmoetingsplek

Wat biedt de Centrale ontmoetingsplek

Lees meer

Er is een centrale ontmoetingsplek bij het kruis gecreëerd dat kan worden gebruikt om bij een begrafenis gebeden, toespraken e.d. te houden. Daarna kan de familie - indien men het wenst - in besloten kring de overledene naar het graf brengen om afscheid te nemen. De centrale ontmoetingsplek kan ook als stilte- of rustplek dienst doen.

Versterkt u ons team?

U bent van harte welkom!

Meld u aan als vrijwilliger Ik ontvang graag meer info