Administratie
0544 - 46 11 65

Historie

In Groenlo werd tot 1908 de Waterstaatkerk gebruikt voor de eredienst. Dit gebouw stond op de plek waar nu verzorgingshuis De Molenberg staat. Een stuk grond, grenzend aan de Lepelstraat, was in gebruik als kerkhof.

Lees meer

Plannen om een nieuwe kerk te bouwen en de Waterstaatskerk af te stoten werden steeds concreter en derhalve werd in 1906 begonnen met de aanleg van een nieuwe R.K. Begraafplaats aan de Lichtenvoordseweg in Groenlo, op een terrein De Hartreize geheten. . De heer J. Lemelder van den Bruggenbehrend werd als eerste op de nieuwe begraafplaats begraven.

De begraafplaats werd bij de aanleg verdeeld in vijf klassen, een eerste, tweede, derde en vierde klasse en een afzonderlijke klasse waar kinderen tot zeven jaar begraven werden. De indeling vond plaats op basis van financiële inbreng, hoe hoger de klasse hoe duurder het werd. 

Het terrein onmiddellijk voor het kruis was bestemd voor dienstdoende geestelijken en religieuzen. De klassenindeling is later afgeschaft.  

In de loop der jaren is de begraafplaats door grondaankoop een aantal keren uitgebreid. 

Op de begraafplaats bevinden zich eveneens zes graven van soldaten uit de Gemene Best. 

In 1972 is voor het beheer en onderhoud de Stichting R.K. Begraafplaats Groenlo in het leven geroepen.

Inmiddels is iedereen, van alle gezindten, welkom op de begraafplaats om begraven te worden.

Versterkt u ons team?

U bent van harte welkom!

Meld u aan als vrijwilliger Ik ontvang graag meer info