Administratie
0544 - 46 11 65

Lichtjesavond 2021 gaat niet door...

Lees meer

GROENLO - Ruim zes jaar geleden vond op de RK Begraafplaats aan de Lichtenvoordseweg in Groenlo de eerste ‘Lichtjesavond’ plaats. Het betrof destijds een initiatief dat onder een heldere hemel uitmondde in een bijzonder indrukwekkend gebeuren en dat van meet af aan door jong en oud werd omarmd. Vanwege de aangepaste maatregelen kan de geplande op zondag 28 november wederom niet doorgaan. 

Groenlose Gids / Door Theo Huijskes

Namens de organisatie is het vrijwillig administratrice en algemeen bestuurslid Joke Reijrink-Heming van de sinds 1906 bestaande Groenlose begraafplaats, die laat weten dat men niet anders kan dan de avond afgelasten. “Het kan en mag niet anders, ondanks dat het totale gebeuren zich afspeelt in de openlucht en dat de begraafplaats dergelijke afmetingen heeft dat er voldoende ruimte is om rekening te houden met de nodige afstand tot elkaar. En omdat de gezondheid van eenieder te allen tijde op de eerste plaats staat, hebben wij de genomen maatregelen de respecteren.”

Uitbreiding met een Algemene Gedenkplek

Joke Reijrink hoopt dat men het coronavirus helemaal in de grip krijgt, zodat de avond bijvoorbeeld in februari 2022, een maand waarvoor in voorgaande jaren ook veelvuldig is gekozen, daadwerkelijk kan plaatsvinden. “Door de huidige maatregelen moeten wij een nieuwtje nog even achter de hand houden. Dat betreft een algemene gedenkplaat, aanwezig bij het kruis midden op de begraafplaats, waar iedereen een kaarsje kan branden. Dus ook voor overleden dierbaren die elders zijn begraven of gecremeerd.”

Belangstelling onder de jongeren is groot

Terugblikkende op de afgelopen jaren geeft Joke Reijrink-Heming aan dat de organisatie niet had verwacht dat het in 2015 bij wijze van proef opgestarte initiatief een dergelijk groot succes zou worden. “We zien dat naast ouderen ook jongeren de gelegenheid aangrijpen om naar het kerkhof te komen. Dit geeft wel aan dat niemand alleen hoeft te staan met zijn of haar verdriet. De Lichtjesavonden hebben in de afgelopen jaren veel belangstellenden getrokken, soms wel vijfhonderd belangstellenden per avond en voorziet duidelijk in een behoefte.”

Het is thans de bedoeling om de ‘Lichtjesavond’ te organiseren op zondag 30 januari 2022.

Versterkt u ons team?

U bent van harte welkom!

Meld u aan als vrijwilliger Ik ontvang graag meer info