Administratie
0544 - 46 11 65

Februari 2021 Natuurlijk Begraven nu ook in Groenlo

Lees meer

Als argument voor niet begraven geldt vaak: ‘Ik wil mijn kinderen hier later niet mee opzadelen' 

Bron Groenlose Gids Februari 2021 /  Henri Walterbos 

GROENLO - De RK Begraafplaats ziet vanwege de terugloop van het aantal begrafenissen haar inkomsten slinken. Om haar huishoudboekje zwart gekleurd te houden wordt naar mogelijkheden gekeken om inkomsten te genereren. 

“We hebben alles in eigen beheer. We zijn gaan kijken naar mogelijkheden om onze inkomsten te verhogen. Er wordt ons al gezegd dat we commerciëler moeten gaan denken, maar wat houdt dat in voor een begraafplaats? We moeten wel dichtbij de corebusiness blijven. Om die reden zijn we gaan kijken wat we hier allemaal nog méér kunnen doen dan de bestaande mogelijkheden die we nu hebben, zoals standaard begraven, een strooiveld voor het uitstrooien van as van overledenen en een prachtige urnentuin waar urnen geplaatst kunnen worden.” 

Aan het woord Jan Harks, voorzitter van de Stichting RK Begraafplaats Groenlo die zijn oorsprong kent in 1906. Sinds 1972 is het beheer en onderhoud ervan ondergebracht in de Stichting R.K. Begraafplaats Groenlo. “De inkomsten van minder begraven hebben ook straks zijn uitwerking. Je hebt dan ook steeds minder graven waar de grafrechten van verlengd worden,” vult Dinand Froeling aan, beheerder van de begraafplaats. “Als argument voor niet begraven geldt vaak: ‘Ik wil mijn kinderen hier later niet mee opzadelen’. Mensen vroegen dan naar andere vormen van begraven. Zodoende kwam ook het idee van ‘natuurlijk begraven’ aan de orde.” Harks vult aan: “Een begraafplaats is een plek om naar terug te gaan om geliefden te herdenken, een vorm van bij hen te zijn. Het is tevens een stuk geschiedenis van de stad. Met vrijwilligers houden we dit in stand, waaronder het onderhoud. We kunnen nog wel vrijwilligers gebruiken. Nu blijven af en toe zaken liggen.” 

Ook voor mensen buiten Groenlo

‘Natuurlijk begraven’ is mogelijk op een afgebakend stuk terrein op de begraafplaats. Inmiddels hebben vier overledenen er hun laatste rustplaats gevonden. “‘Natuurlijk begraven’ is ook mogelijk voor mensen buiten Groenlo, hetgeen al is gebeurd. We willen dit breed aanbieden. Het kan immers niet overal. Je hebt een natuurbegrafenis maar wij hebben ervan gemaakt ‘natuurlijk begraven’. 

'Mensen die voor Natuurlijk Begraven kiezen, doen dat vaak om een bepaalde reden' 

Een natuurbegrafenis vindt vaak plaats op bospercelen en is voor de eeuwigheid. Zo’n graf wordt nooit meer geruimd. Wij kunnen het geen natuurbegrafenis noemen omdat wij niet kunnen garanderen dat het voor de eeuwigheid is. Het zal niet snel gebeuren, maar theoretisch kan de gemeente Oost Gelre zeggen dat op termijn de begraafplaats weg zou moeten vanwege bepaalde plannen. Dan heb je een ander verhaal. Wij kunnen wel zeggen voor onbepaalde tijd, zolang deze begraafplaats bestaat. Nu kan het sowieso al tot 2065. Dan nog pas kan de gemeente hier 50 jaar later pas iets mee doen. Dan zit je al ver in de volgende eeuw, maar we willen daar wel eerlijk in zijn,” vindt Harks. 

Tal van mogelijkheden

De manier van begraven biedt eveneens tal van mogelijkheden. “Mensen die voor natuurlijk begraven kiezen, doen dat vaak om een bepaalde reden,” weet Froeling. “Ze staan vaker al wat dichter bij de natuur of staan op een bepaalde manier in het leven. Of dat ze altijd op een bepaalde plek blijven liggen. Overledenen mogen in een katoenen lijkwade begraven worden, maar ook gewoon in een kist, maar die mag dan niet gelakt zijn. We hebben met richtlijnen te maken. We krijgen er wel steeds meer vragen over. Het leeft wel steeds meer.” Op het stuk grond dat dienst doet voor natuurlijk begraven groeit speciaal hiervoor uitgezochte wildgroei. “Dat hebben we laten uitzoeken door een professioneel bedrijf. Er zijn speciale zaden uitgestrooid en we krijgen de garantie dat het uitgroeit zoals wij voor ogen hebben. Er is gekeken naar welke soorten hier in de regio groeien. Het duurt ongeveer twee jaar voordat dat stuk grond er zo uitziet. De graven liggen ook aan een pad waar we bankjes hebben geplaatst. Er wordt niet over de graven gelopen, zoals sommigen denken.” 

Duurder

Natuurlijk begraven lijkt gezien de kosten ervan duurder maar alles bij elkaar opgeteld en vergelijkend zijn de verschillen niet groot. Vindt ook Froeling. “Je hebt geen grafsteen nodig, je hoeft nooit geen verlenging van grafrechten meer. Wij weten precies wie waar ligt. Met een GPS is het natuurgraf heel gemakkelijk te vinden. Voor de nabestaanden ook. We laten alles precies inmeten door een speciaal bedrijf. Alle graven krijgen een houten schijf met de naam van de overledene, maar die schijf gaat op den duur in de natuur op. Als je wilt kun je alvast een plek reserveren en die mag je zelf uitzoeken. Er zijn mensen die dat reeds hebben gedaan.” Hoewel het voorvoegsel RK voor de begraafplaats staat, worden inmiddels op kleine schaal ook overledenen van anders gezindten begraven. “De gemeenschap van Groenlo kent vele gezindten en wij hebben ideeën om ons aanbod nog breder te maken. Wij willen iedereen de gelegenheid geven om, zo men wil, een laatste rustplaats in Groenlo te vinden.”

Versterkt u ons team?

U bent van harte welkom!

Meld u aan als vrijwilliger Ik ontvang graag meer info